Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

1.3.2017

  Ve středu 1. března proběhl na naší škole další sběr papíru, plastových víček a hliníkových obalů. Žáci a jejich rodiče tentokráte nasbírali 1 518,95 kg papíru, 92,427 kg plastových víček a 68,677 kg hliníku.

  Za projevenou aktivitu našim žákům i jejich rodičům děkujeme. Poděkování patří rovněž žákům 9.A za pomoc při organizování sběrové akce a nakládání kontejneru.