Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

11.4.2018

11. dubna 2018 se na naší škole uskutečnil tradiční sběr papíru, plastových víček a hliníkových obalů. Žáci za přispění rodičů nasbírali 638 kg papíru, 55 kg víček a 22 kg hliníku, za což jim patří naše poděkování. Při tomto sběru nám pomáhala třída 8.B. I žákům této třídy děkujeme.