Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

11.10.2016

ŠKOLSKÁ RADA při FZŠ PedF UK a MŠ U Studánky

Umělecká 850/8, Praha 7

 

JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 11.10.2016 

Přítomni: Mgr.Miroslava Müllerová , Magdalena Hodková, Marcela Nájemníková, Eva Krbečková, Marie Richterová, ing.Karel Štolc,

Omluveni: dr.Michaela Strnadová, Mgr. Silvie Kratochvílová, ing.František Vosecký 

Host: Mgr.Bohumil Kettner – ředitel školy 

Program: 

1) Přivítání přítomných členů a hosta

 

2) Projednání Výroční zprávy školy za šk.rok 2015/2016. Ředitel školy - Mgr.Bohumil Kettner celou zprávu přednesl a vyjádřil se ke všem bodům předkládané zprávy.

 

3) Členové ŠR byli informováni o zahájení nového šk.roku 2016/2017:

- zvýšený počet žáků oproti šk.roku 2015/2016

- zvýšený počet tříd + změny v pedagogickém sboru včetně zdůvodnění

- plánované akce

- zodpovězení veškerých otázek

 

Přítomní členové ŠR jednomyslně schválili text VÝROČNÍ ZPRÁVY školy za šk.rok 2015/2016, dr.M.Strnadová byla z pracovních důvodů se zprávou seznámena dopoledne – se zprávou souhlasí.

 

Zapsala: Mgr.Miroslava Müllerová

 

Příloha:

Podpisový arch přítomných