Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

12.10.2017

ŠKOLSKÁ RADA

při FZŠ PedF UK a MŠ U Studánky

Umělecká 850/8, Praha 7

 

JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

12.10.2017

 

Přítomni: Mgr.Miroslava Müllerová, Magdalena Hodková, Marcela Nájemníková, Dr.Michaela Strnadová, Eva Krbečková, Marie Richterová

 

Nepřítomni: Mgr.Silvie Kratochvílová, Ing. Karel Štolc,CSc., František Vosecký

(Výroční zpráva za šk.rok 2016/2017 byla zaslána k případnému připomínkování do 12.10.2017.)

Host: Mgr.Bohumil Kettner – ředitel školy

 

Program:

1) Přivítání přítomných členů a hosta

 

2) Projednání Výroční zpráva školy za šk.rok 2016/2017

Ředitel školy - Mgr.Bohumil Kettner, celou zprávu přednesl a

vyjádřil se ke všem bodům předkládané zprávy.

 

3) Členové ŠR byli informováni o zahájení nového šk.roku 2017/2018:

 

- zvýšený počet žáků oproti šk.roku 2016/2017

- zvýšený počet tříd (celkem 26 tříd – 16-I.st. + 9 II.st. + 1PT)

- změny v pedagogickém sboru včetně zdůvodnění

- plánované akce

- zodpovězení veškerých otázek

- seznámení s využíváním peněz EU – šablony od září 2017

- seznámení s žádostí o poskytnutí grantu MHMP – 2 projekty

(oba projekty na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacím potřebami – 1.Hudbou k radosti 2. Umění v Umělecké)

 

Přítomní členové ŠR jednomyslně schválili text VÝROČNÍ ZPRÁVY školy za šk.rok 2016/2017.

 

Zapsala: Mgr.Miroslava Müllerová