Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

12.4.2017

  Ve středu 12. dubna proběhl na naší škole opět sběr papíru, plastových víček a hliníku. Žáci a jejich rodiče tentokráte nasbírali 1 444 kg papíru, 52 kg plastových víček a 46 kg hliníku.

  Za projevenou aktivitu našim žákům i jejich rodičům děkujeme. Poděkování patří rovněž žákům 8.A za hlavní pomoc při organizování sběrové akce.