Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

15.6.2017

ŠKOLSKÁ RADA při FZŠ PedF UK a MŠ U Studánky
Umělecká 850/8, Praha 7
 
JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY - 15.6.2017

Přítomni: Mgr. M. Müllerová, M. Hodková, M. Nájemníková, Dr. M. Strnadová, E. Krbečková, M. Richterová, F. Vosecký, Ing. K. Štolc CSc.

Omluveni: Mgr. S. Kratochvílová

Hosté: Mgr. B. Kettner - ředitel školy

Program:

1) Přivítání přítomných členů a hosta

2) Ukončení školního roku 2016/2017
Ředitel školy, Mgr. Kettner, přednesl zprávu o průběhu a řádném ukončení šk.roku 2016/2017 a všech kontrolách (finanční, majetku, ČŠI) - vše s velmi kladným závěrem.
 
3) Příprava školního roku 2017/2018
Členové ŠR byli informováni o přípravách zahájení nového školního roku:
- zvýšený počet žáků oproti roku 2016/2017
- zvýšený počet tříd o 1 (celkem 25 tříd - 16 na I. a 9 na II. stupni + Přípravná třída)
- změny v pedagogickém sboru včetně zdůvodnění
- plánované opravy během letních prázdnin
- provoz LETNÍ ŠKOLKY - 3. rok provozu
- plánované akce během šk. roku
- zodpovězení veškerých otázek
 
4) Diskuze
V diskuzi vystoupili všichni přítomní členové ŠR - diskuze se týkala kladného hodnocení právě končícího šk. roku a změn do nového šk. roku. Velmi kladně bylo hodnoceno pokračování (3. rokem) v provozu LETNÍ ŠKOLKY pro všechny děti MČ P7.
 
Přítomní členové ŠR vyjádřili souhlas s přednesenými zprávami a poděkovali za velmi povedený šk. rok 2016/2017.
 
Zapsala: Mgr. M. Mllerová - předsedkyně ŠR
 
Příloha: podpisový arch přítomných členů ŠR