Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

23.11.2016

  Ve středu 23.11. proběhl na naší škole další sběr papíru, plastových víček a hliníkových obalů. Žáci a jejich rodiče tentokráte nasbírali 1 341 kg papíru, 89 kg víček a 62,5 kg hliníku.

  Za projevenou aktivitu našim žákům i jejich rodičům děkujeme. Poděkování patří rovněž žákům 9.B za pomoc při organizování sběrové akce a nakládání kontejneru.