Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

23.5.2018

23. května 2018 se na naší škole uskutečnil další sběr papíru, plastových víček a hliníkových obalů. Žáci za přispění rodičů nasbírali 922,6 kg papíru, 133,493 kg víček a 109,675 kg hliníku, za což jim patří naše poděkování. Při tomto sběru nám pomáhala třída 9.A. I žákům této třídy děkujeme.