Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

5.10.2016

  Ve středu 5. října 2016 proběhl na naší škole podzimní sběr papíru, plastových víček a hliníkových obalů. Žáci naší školy tentokráte nasbírali 1335 kg papíru, 101 kg plastových víček a 85 kg hliníku.

   Za projevenou aktivitu našim žákům a jejich rodičům děkujeme. Poděkování patří rovněž žákům 9.A a 9.B za pomoc při organizování této sběrové akce.