Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

7.A

Český jazyk - Mgr. Zadáková - www.fzsumelecka.cz/index.php

Anglický jazyk - Mgr. Hadravová - www.fzsumelecka.cz/index.php, Mgr. Portešová (= D), Mgr. Zadáková (= Čj)

Dějepis - Mgr. Portešová - www.fzsumelecka.cz/index.php

Občanská výchova - Mgr. Míková - www.fzsumelecka.cz/index.php

Zeměpis - PhDr. Řezáč - www.fzsumelecka.cz/index.php

Matematika - Ing. Partyková - www.fzsumelecka.cz/index.php

Přírodopis - PhDr. Řezáč (= Z)

Fyzika - Ing. Partyková (= M)

Hudební výchova - Mgr. Zadáková (= Čj)

Výtvarná výchova - Mgr. Hejcmanová - www.fzsumelecka.cz/index.php

Pracovní činnosti - Mgr. Zadáková (= Čj), Mgr. Holomel (= Inf)

Tělesná výchova - Mgr. Vlachová - www.fzsumelecka.cz/index.php, Mgr. Švejda - www.fzsumelecka.cz/index.php

Výchova ke zdraví - Mgr. Vojtíšková - www.fzsumelecka.cz/index.php

Informatika - Mgr. Holomel - www.fzsumelecka.cz/index.php