Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Žádost o povolení IVP

 

 

Fakultní základní škola a Mateřská škola U Studánky

Umělecká 8, Praha 7

K rukám Mgr. Bohumila Kettnera, ředitele školy

  

Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu

 

 

Vážený pane řediteli,

 

V souladu s §18 zákona č.561/2004 Sb. a přiloženého doporučení poradenského zařízení Vás žádám o povolení vzdělávání

 

mého syna/dcery ……………………………………………………...……..    třída ………...

 

nar. ………………………     bytem ………………………….................................................

 

podle individuálního vzdělávacího plánu.

 

 

 

V Praze dne …………………                                   ………………………………………….

                                                                                           (Podpis zákonného zástupce)