Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Organizace výuky od 25.5.2020

Datum konání: 20.5. 2020

Popis akce

V pondělí 25.5.2020 bude zahájena dobrovolná výuka pro přihlášené žáky I. stupně. Věnujte, prosíme, pozornost následujícím informacím.

Třídy/Skupiny:

 

Třída Učebna Dopoledne Odpoledne
Přípravka 003 Zelená Zelenohorská
1.A 005 Topičová Šárová
1.B 006 Vinická Hájková

1.C +část 4.C

004 Černá Berousková
2.A 209 Nájemníková Marcela Machovcová
2.B - sk.1 +část 2.C 110 Bláhová Colombo
2.B - sk.2 302 Chadimová -----
2.C - sk.1 111 Lebedová Endrisová
3.A 112 Valentová Šedivá
3.B 208 Jakubčíková -----
3.C 101 Kubálková Bytešníková/ Nájemníková Eva
4.A 202 Egartová do 14,00 Eg.
4.B - sk.1 203 Zemanová do 14,00 Ze
4.B - sk.2 +část 4.C 201 Frkalová -----
5.A 103

Levý (Po)-Větrovcová-Juránková (St)

-----
5.B 305

Choutková-Hadravová (St)

-----
5.C - sk.1 102

Müllerová-Partyková-Schullerová (St)

-----
5.C - sk.2 301

Džananovič-Šidlichovská (St)

-----

Ve třídách rozdělených na skupiny (sk.1 a sk.2) se budou obden střídat paní učitelky při dopolední činnosti. 

 

Režim dne

Vstup do školy:

 

7,40 – boční vchod z ulice U Studánky – přípravná třída

7,40 – vchod pro I. stupeň – třída 2.A

7,40 – vchod pro II. stupeň – třída 2.B

 

7,45 – boční vchod z ulice U Studánky – třída 1.A

7,45 – vchod pro I. stupeň – třída 2.C

7,45 – vchod pro II. stupeň – třída 3.A

 

7,50 – boční vchod z ulice U Studánky – třída 1.B

7,50 – vchod pro I. stupeň – třída 3.B

7,50 – vchod pro II. stupeň – třída 3.C

 

7,55 – boční vchod z ulice U Studánky – třída 1.C

7,55 – vchod pro I. stupeň – třída 3.C

7,55 – vchod pro II. stupeň – třída 4.A

 

8,00 – vchod pro I. stupeň – třída 4.B

8,00 – vchod pro II. stupeň – třída 4.C

 

8,15 – zadní vchod od hřiště – třída 5.A

 

8,20 – zadní vchod od hřiště – třída 5.B

 

8,25 – zadní vchod od hřiště – třída 5.C

 

Rodičům a jiným osobám, vyjma zaměstnanců školy, je vstup do budovy zakázán.

Pokud se někdo ze závažných důvodů nedostaví v určenou dobu, může ke vstupu použít hlavní vchod (vchod pro II. stupeň), kde odevzdá Čestné prohlášení panu vrátnému.

Každou skupinu si u vchodu vyzvedne přiřazený pedagog, který od žáků vybere Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění (formulář je k dispozici na webových stránkách www.fzsumelecka.cz v záložce Dokumenty ke stažení, nebo ve vrátnici školy) a odvede je přes šatny do přidělené místnosti.

Bez Čestného prohlášení a přezůvek nemůže být žák vpuštěn do školní budovy.

Čestné prohlášení je nutné znovu odevzdat po každé celodenní absenci dítěte ve škole.

 

Dopolední a odpolední činnost:

Všechny prostory školy se v týdnu od 18.5. dezinfikovaly ozónováním.

Na chodbách a ve společný prostorách školy jsou všichni žáci i zaměstnanci povinni nosit roušku. Ve třídě si mohou roušky sundat, pokud dodrží předepsané rozestupy 1,5 m.

Každý žák musí mít k dispozici dvě roušky a igelitový sáček na odložení použité roušky.

V každé učebně bude k dispozici dezinfekční gel, mýdlo a papírové ručníky.

Během celého dne bude vypnut školní zvonek, dobu přestávky určí pedagogové podle potřeby a situace. Děti budou na chodbu vycházet pouze v nezbytně nutných případech (cesta na toaletu a na oběd (pro oběd)).

 

Oběd:

Strávníci ve školní jídelně budou od 25.5. používat při odběru obědů čipy – nezapomeňte je dětem dát (připomenout).

Žáci 2. až 5. ročníku si s sebou přinesou uzavíratelnou krabičku (misku) a vlastní příbor.

Žáci přípravné třídy a prvního ročníku budou obědvat ve školní jídelně postupně od 10,45, následně si obědy vyzvednou zbývající ročníky podle pokynů vedoucí ŠJ.

Žáci 2. až 5. ročníku přihlášení na oběd si vyzvednou obědy do vlastních uzavíratelných nádob nebo krabiček a vrátí se zpět do své učebny, kde oběd s dodržením hygienických pravidel svým příborem sní.

Z tohoto důvodu se nebudou vařit polévky a jídla s omáčkami.

Neobědvající žáci zůstanou také ve třídě.

 

Odchod ze školy:

Po obědě žáci, kteří nejsou přihlášeni na odpolední činnost, odejdou stejným vchodem, kterým do školy ráno vstupovali, v doprovodu dopoledního pedagoga.

Přibližná doba odchodu je 11,45.

Vzhledem k omezení pobytu žáků v šatnách se odchod jednotlivých skupin může protáhnout.

 

Odpolední činnost končí v 16,00.

 Pokud ze závažných důvodů bude muset dítě odejít ze školy v průběhu odpolední činnosti, odevzdá písemný souhlas s časem odchodu paní vychovatelce a počká pod dohledem pana vrátného u vrátnice ve hlavním vchodu, kde si jej zákonný zástupce vyzvedne.

Žáci, kteří odevzdají informovaný souhlas o samostatném odchodu podepsaný jedním z rodičů, budou po ukončení odpolední činnosti uvolněni a odejdou domů. Ostatní žáci počkají v přítomnosti vychovatelky před školní budovou nebo na školním hřišti na příchod rodičů (jejich zástupců).

Prosíme Vás o dochvilnost a včasné vyzvednutí Vašeho dítěte.

  

Nastávající dny pro nás všechny znamenají krok do neprozkoumané oblasti. Všechny informace a pokyny mohou doznat změn či kosmetických úprav podle toho, jak se osvědčí v praxi. Prosíme Vás všechny o pochopení, trpělivost a spolupráci. Spokojenost a zdraví Vašich dětí je cílem i dílem nás všech.

 

Pracovníci a vedení ŠKOLY POHODY

       

» Vrátit se na předchozí stránku