Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Další akce

  Sportovní soutěže, vzdělávací a kulturní akce, při kterých by docházelo ke vzájemnému potkávání žáků různých škol, jsou v tomto školním roce zrušeny. Toto opatření se týká i olympiád v jednotlivých předmětech a podobných soutěží, jejichž případné konání je prozatím odloženo na druhé pololetí.

  Ze stejných důvodů Vám zatím ani nemůžeme slíbit uspořádání tradičního Vánočního koncertu hudebních tříd. Pokud nám vývoj situace konání umožní, rádi Vás o této příjemné změně budeme informovat (aulu jsme pro jistotu zablokovali).

  Třídní výlety a ozdravné pobyty jsou možné, pokud cílová oblast bude v bílé nebo zelené zóně semaforu. V případě konání budou rodiče podepisovat souhlas s účastí dítěte na konkrétním výjezdu.