Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Dodatek k Provoznímu řádu ŠJ

Do věkových skupin jsou dle vyhlášky 107/2005 Sb. "O školním stravování", v platném znění, strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku. Za období školního roku se počítá termín 1.9.-31.8.

Ceny stravného:

Děti 3 - 6 let - 23,- Kč/oběd
Děti 7 - 10 let - 25,- Kč/oběd
Děti 11 - 14 let - 27,- Kč/oběd
Děti 15+ - 29,- Kč/oběd

1. Platba v hotovosti - Platbu na aktuální měsíc je nutné uhradit nejpozději do posledního pracovního dne v měsíci předcházejícím.

2. Platba bankou (trvalý příkaz, internetové bankovnictví) - Platbu na aktuální měsíc provádějte tak, aby na konto strávníka byly připsány nejpozději k poslednímu dni v měsíci předcházejícím.

  Při těchto způsobech platby se vyhnete opožděným platbám a předejdete tak nepříjemnému upozornění na neuhrazené platbyze strany pracovníků školy. Dalším problémem u pozdních plateb je nemožnost volby jídla přes internet (na stránkách www.strava.cz)

Rodiče, prosíme o kontrolu nošení kartiček (čipů) dětí. Pokud žák nemá ani jedno z těchto paměťových médií, je nutné jej zakoupit v kanceláři ŠJ.

Upozorňujeme rodiče na nutnost pečlivého odhlašování žáků z obědů ve školní jídelně. Stále platí, že první den nemoci je možné odebrat oběd pro žáky do jídlonosiče za dotovanou cenu. V případě, že žák chybí již druhý den, nebyl odhlášen z oběda a oběd byl pro něj připraven, vsouladu s platnými právními předpisy je toto považováno za neoprávněné čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a cena oběda bude dodatečně doúčtována do plné výše ceny oběda pro cizí strávníky (tj. 65,- Kč).

Objednávky stravy: www.strava.cz

Číslo jídelny: 5087

Uživ. jméno: prijmeni.krestnijmeno

Heslo: variabilní symbol strávníka

Více informací na našich stránkách (www.fzsumelecka.cz) nebo v kanceláři ŠJ

Platby účtem - číslo účtu ŠJ: 202846389/0800, VS obdržíte v kanceláři ŠJ

e-mail: skolnijidelnaumelecka@seznam.cz

Telefon: 233 374 922