Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Informace o koronaviru

V souvislosti s aktuálnim výskytem koronaviru přinašime základni informace o tomto onemocněni. Neni nutne se onemocněni obávat. Je třeba se chovat zodpovědně a chránit sebe i sve okolí.

In the context of the recent occurrence of coronavirus, we provide essential information on the disease. There is no reason to fear. It is necessary to behave responsibly and protect yourselves and your surroundings.

Informace pro občany o koronaviru

V připadě, že pociťujete některý z přiznaků, volejte:

In case you feel these symptoms please contact:

112

 

Přiznaky / Symptoms

 Zvýšená teplota Kašel Dušnost Bolest svalů Únava

Fever Cough Shortness of breath Muscle pain Fatigue

 

Jak snížit riziko nákazy / How to reduce the risk of contagion

Často a důkladně si myjte ruce mýdlem a vodou

Při kýchání nebo kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží, nikdy nekýchejte

nebo nekašlejte do dlaní

Vyhýbejte se zjevně nemocným a místům s vyšším počtem lidí

Wash hands often and thoroughly with soap and water

Cover your mouth with tissue or arm while sneezing or coughing.

Never sneeze or cough into your palms

Avoid apparently sick people and places with higher number of people