Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Izolační místnost

  Podle manuálu MŠMT je škola povinna zajistit izolaci pro žáky a zaměstnance, u kterých se projeví příznaky nákazy Covid-19, popř. jiných nakažlivých onemocnění. V této místnosti má být k dispozici vodovod se studenou a teplou vodou, musí být větratelná a nesmí být průchozí. V blízkosti má být také dostupné WC a místnost by měla být pokud možno vzdálena od ostatních společných prostor školy. Tyto podmínky na naší škole ideálně splňuje posilovna ve čtvrtém patře a požadovaná izolační místnost bude proto umístěna zde.