Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Zájmové kroužky

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme Vašim dětem následující zájmové kroužky:

MÍČOVÉ HRY - 1.tř. - úterý 14,20 – 15,05 (550,- Kč)
(p.uč. T.Jakubčíková)
 
MÍČOVÉ HRY - 2.tř. - úterý 15,10 – 15,55 (550,- Kč)
(p.uč. T.Jakubčíková)
 
MÍČOVÉ HRY – 3.tř. - čtvrtek 14,30 – 15,15 ( 550,- Kč)
(p.uč. T.Řezáč)
 
MÍČOVÉ HRY - 4.a 5.tř. - pondělí 14,00 – 14,45 a 14,45 - 15,30 (550,- Kč)
(p.uč. T.Řezáč)
 
KOPANÁ - úterý 14,20 – 15,05 (550,- Kč)
(p.uč. M.Švejda)
 
VOLEJBAL - 4. - 6. tř. - středa 15,00 – 16,00 (550,- Kč)
(p.uč. M.Švejda)
 
ATELIÉR – 1.tř. - pondělí 12,45 – 14,15 (900,- Kč)
ATELIÉR – 2.tř. - pondělí 14,30 – 16,00 (900,- Kč)
ATELIÉR – 3.tř. - středa 13,00 – 14,30 (900,- Kč)
(vše p.uč. I.Ernstová)
 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE – pondělí 13,30 - 16,30 (1200,- Kč)

(p.uč. j.Hašplová)

FLÉTNA - pondělí 13,00 – 13,45 (650,- Kč)
(p.uč. M.Valentová)
 
SPU – 1.st. - úterý 13,30 – 14,15 (350,- Kč)
(p.uč. I.Anderlová)
 
HUDEBNÍ KROUŽEK - pondělí 13,00 –13,45 (350,- Kč)
(p.uč.L.Jílková)
 
KERAMIKA 1 - pondělí 13,30 – 15,00 (1000,- Kč)
(p.uč. I.Sagač)
KERAMIKA 2 - úterý 13,30 – 15,00 (1000,- Kč)
(p.uč. I.Sagač)
KERAMIKA 2 - středa 13,30 – 15,00 (1000,- Kč)
(p.uč. I.Sagač)
KERAMIKA 3 - čtvrtek 13,30 – 15,00 (1000,- Kč)
(p.uč. I.Sagač)
 
HRAJEME SI S ČEŠTINOU - čtvrtek 13,30 – 14,15 (550,- Kč)
(p.uč. R.Choutková)
 
HRAVÁ MATEMATIKA - úterý 13,00 – 13,45 (550,- Kč)
(p.uč. R.Choutková)
 
POKUSY 1. a 2. tř. - úterý 13,30 – 14,15 (1000,- Kč)
(p.uč. Řezáč a Vojtíšková)
 
POKUSY 3. a 4. tř. - úterý 14,20 – 15,05 (1000,- Kč)
(p.uč. Řezáč a Vojtíšková)

Činnost v kroužcích bude zahájena v měsíci říjnu. V případě zájmu o některý z kroužků kontaktujte příslušného vyučujícího.

Kroužky anglického jazyka a konverzace připravuje pan David Smith, informace předají třídní učitelé prostřednictvím žákovských knížek v nejbližších dnech.

Zájmové kroužky v rámci své pravidelné činnosti připravuje také školní družina, konkrétní nabídka bude také připravena během několika dní.