Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Nové ceny obědů

Vážení rodiče, v novém školním roce 2019/2020 dojde k navýšení ceny stravného, a to o 2,- Kč ve všech kategoriích.

Jídelna se snažila držet ceny od roku 2013, ale při současných cenách potravin a zachování kvality i podmínek spotřebního koše to již není možné.

Ceny jsou upraveny v souladu s novelou Vyhlášky č.107/2005 Sb.o školním stravování, jejíž součástí je příloha č.2 obsahující finanční limity na nákup potravin v Kč, na den a na 1 strávníka.

Cena stravného:

děti 3- 6 let - 23,- Kč/oběd zvýšena na 25,- Kč

děti 7-10 let - 25,- Kč/oběd zvýšena na 27,- Kč

děti 11-14 let - 27,- Kč/oběd zvýšena na 29,- Kč

děti 15 a více - 29,- Kč/oběd zvýšena na 31,- Kč


Do věkových skupin jsou dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku.

Za období školního roku se počítá časové rozmezí 1.9.- 31.8.

Děkujeme za pochopení.  

 

Jana Baladová, vedoucí školní jídelny