Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Obědové konto

Městská část Praha 7 ve spolupráci s vedením základních škol zřídila obědové konto pro děti ze sociálně slabých rodin a obrací se na veřejnost s následující informací:

Možnost přispívat na tzv. fond solidarity / konto solidarity a na obědové konto je na transparentním účtu ČS a.s. 2003844339/0800

Za Vaše případné příspěvky předem děkujeme.