Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Změny ve výdeji obědů

   Z kapacitních důvodů nejsme schopni zajistit stravování všech přihlášených strávníků v prostorách školní jídelny. Situaci nám komplikuje velikost obou jídelen, počet žáků školy a základní hygienický předpis o délce vydávání obědů. Doba výdeje nesmí překročit 2,5 hodiny. Po jejím uplynutí je uvařené jídlo považováno za prošlé a zdraví nebezpečné a už nesmí být vydáváno.

  Mělo-li by být každé místo po každém strávníkovi dezinfikováno před tím, než ho použije další osoba a má-li se zabránit kontaktu žáků z různých skupin/tříd ve školní jídelně, je konzumace oběda všemi strávníky v jídelně neproveditelnou záležitostí.

  Na jaře se nám osvědčil systém výdeje do vlastních uzavíratených nádob, a proto jej plánujeme opět využít podle následujících pravidel:

1. Ve školní jídelně budou svůj oběd moci konzumovat žáci přípravné třídy a žáci 1. a 2. tříd, jejichž počet umožňuje využití jídelny při dodržení všech hygienických předpisů. Zároveň takto chceme našim nejmenším žákům co nejvíce usnadnit stravování a předejít všem případným problémům, které mohou při manipulaci s nádobami a víčky vzniknout.

2. Žáci zbývajících ročníků (3. až 9.) si budou oběd vyzvedávat do vlastních uzavíratelných nádob (jídlonosiče, dózy, krabičky) podle časového rozpisu, se kterým budou seznámeni na začátku školního roku. Jde o žáky 19 tříd, kteří by se opět při výdeji neměli potkávat s žáky ostatních tříd, proto některé třídy si pro obědy budou chodit i v průběhu poslední vyučovací hodiny (podle učebního rozvrhu). V závislosti na čase výdeje si oběd buď odnesou domů, nebo jim bude umožněna konzumace ve kmenové učebně.

  Chápeme, že omezení výdeje a konzumace obědů je velmi nepříjemné, ale musíme je zavést v zájmu ochrany zdraví Vašich dětí a dodržení všech platných hygienických a epidemiologických opatření. Je možné, že během prvních týdnů budeme moci rozšířit počet tříd, které by jedly přímo v jídelně. Vše ale závisí na tom, jaké zkušenosti při plném provozu školní kuchyně získáme.

  Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci