Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Změny v platbách stravného

Vážení rodiče,

od školního roku 2015/2016 došlo ke změnám v platbě stravného.

Veškeré platby za stravné v hotovosti je nutné uhradit v kanceláři školní jídelny Fakultní základní školy PedF UK Umělecká, Umělecká 8, Praha 7.

Kancelář je otevřena denně od 7- 8 hodin, poté 10 - 14 hodin.

Zvažte proto, prosíme, možnost platit bezhotovostně převodem na účet.

Stravné uhraďte do posledního pracovního dne v měsíci předcházejícím.

Číslo účtu 202846389/0800

Variabilní symbol - každý strávník má jiný!! Pro jeho zjištění kontaktujte ŠJ e-mailem nebo telefonicky.

Záloha na stravné - věková skupina 3-6 let 700,- Kč

- věková skupina 7 let 800,- Kč

Dle přílohy k vyhlášce č.107/2005 Sb.jsou do věkových skupin strávnicí zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.

Školním rokem se rozumí od 1.září stávajícího roku do 31.srpna následujícího roku.

 

Tel. číslo 233 374 922, e-mail skolnijidelnaumelecka@seznam.cz