Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Plavání

Povinná výuka plavání ve druhém ročníku není zrušena a bude probíhat podle pravidel určených pro uzavřená sportoviště a bazény - viz níže:PŘEHLED AKTUÁLNÍCH OPATŘENÍ ZAVEDENÝCH NA BAZÉNU VÝSTAVIŠTĚ

Zde naleznete přehled aktuálních opatření na plaveckém bazénu Výstaviště. Provozovatelem bazénu je společnost Výstaviště Praha, a.s. (jejímž jediným akcionářem je HLAVNÍ MĚSTO PRAHA), která zajišťuje fungování bazénu.
Bazén - Pro tuto chvíli je na bazénu zařízena zvýšená dezinfekce prostorů, skřínek apod.

Dezinfekce společných prostor plaveckého bazénu:
• Šatny pánské dezinfekce skříněk 2x denně (ráno a odpoledne)
• Šatny dámské dezinfekce skříněk 2x denně (ráno a odpoledne)
• Dezinfekce podlah 2x denně (ráno a odpoledne)
• Dezinfekce madel, zábradlí, atd – průběžná dezinfekce
• Bazén dezinfekce laviček 2x denně (ráno a odpoledne)
• Recepce dezinfekce lavic, skříněk, klik ... průběžná dezinfekce + ve vstupní chodbě je umístěný stojan s dezinfekcí na ruce

Návštěvníci bazénu musí dodržovat současné pokyny vyhlášené MZČR. Na bazénu a vnitřních prostorech platí obecná pravidla jako:
• Dodržování distančních rozestupů
• Pokud návštěvník pociťuje příznaky respiračního onemocnění, neměl by do budovy vůbec vstupovat.
• Dezinfekce rukou před vstupem
• Zvýšená osobní hygiena
• Omezení času ve sprchách a společných prostorách bazénu na nezbytné minimum
• Větrání prostorů
Opatření za Plavecký klub ŠIPKA:
• každý den dezinfekce plaveckých pomůcek
• dezinfekce na ruce pro učitele u docházkových listů
• jednotlivé hodiny se nepotkávají v šatnách
• každá hodina (škola) sedí (má ručníky) na jiné straně bazénu
• lavice se po každé hodině dezinfikují

ŽÁDÁME VŠECHNY ÚČASTNÍKY PLAVECKÝCH KURZŮ, ABY OMEZILI POBYT VE SPRCHÁCH, ŠATNÁCH I VSTUPNÍ HALE NA NEZBYTNÉ MINIMUM!