Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Jak odevzdávat sběr

Papír je potřeba mít svázaný do balíků. Papír prosím odnášejte na vyhrazené místo v šatně 2. stupně. Do šatny naopak prosím nedávejte plasty (lahve, kelímky ...) - ty v rámci této soutěže vůbec nesbíráme. Šatna je tedy určena jen pro papír. Hmotnost odevzdaného papíru žáci nahlásí třídnímu učiteli.

 

Plastová víčka od PET lahví mohou žáci odevzdávat svým třídním učitelům nebo v kabinetu přírodopisu paní učitelce Vojtíškové.

Pokud přinášíte sběr ve „sběrovou" středu a máte tu možnost, mějte, prosíme, vše zvážené. Předejdete tím čekání ve frontě.