Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Jak odevzdávat sběr

Papír je potřeba mít svázaný do balíků. Papír prosím odnášejte na vyhrazené místo v šatně 2. stupně. Do šatny naopak prosím nedávejte plasty (lahve, kelímky ...) - ty v rámci této soutěže vůbec nesbíráme. Šatna je tedy určena jen pro papír. Hmotnost odevzdaného papíru žáci nahlásí třídnímu učiteli.

Hliník a plastová víčka mohou žáci odevzdávat svým třídním učitelům nebo v kabinetu přírodopisu paní učitelce Vojtíškové. Obzvlášť u hliníku je potřeba, aby byl veškerý odevzdávaný materiál opravdu čistý.

Pokud přinášíte sběr ve „sběrovou" středu a máte tu možnost, mějte, prosím, vše zvážené. Předejdete tím čekání ve frontě.