Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Přihláška

Přihlášku na LETNÍ ŠKOLKU můžeme (prozatím) z technických důvodů zobrazit pouze v této podobě. Po označení a zkopírování textu ji můžete uložit do textového editoru. Verzi ve formátu .pdf připravujeme.

Děkujeme za pochopení.

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

LETNÍ ŠKOLKA V PRAZE 7 - 2018

(pořádá MČ Praha 7 + FZŠ PedF UK Umělecká a MŠ U Studánky)

vyplněnou odesílejte na fzsumelecka@seznam.cz

JMÉNO DÍTĚTE : ….....................................................................

datum narození : ….................

bydliště : ….....................................................................

MŠ – ZŠ (adresa) * ….....................................................................

* nehodící se škrtněte

JMÉNO ZÁK.ZÁSTUPCE : …………………………………………………………………………

 

1.turnus 16.7. - 20.7. 4.turnus 6.8. - 10.8.

2.turnus 23.7. - 27.7. 5.turnus 13.8. - 17.8.

3.turnus 30.7. - 3.8.

(cena týdenního turnusu vč.stravy 1700,-Kč vč. DPH)

ZAKROUŽKUJTE ZVOLENÉ TURNUSY

Platbu za turnus(turnusy) lze uskutečnit:

 

a) předem v hotovosti v kanceláři FZŠ Umělecká 8, Praha 7

b) předem převodem na č.účtu 51-2409740257/0100, VS 565618

do zprávy pro příjemce NUTNO uvést JMÉNO DÍTĚTE !!!

Každý den zvoleného, potvrzeného a zaplaceného turnusu je možno přivést dítě mezi 8-10 hod. do ZŠ (MŠ), potom bude dle počasí probíhat dopolední a odpolední program, stravování zajištěno dopolední a odpolední svačinou a obědem. Vyzvedávání dětí bude probíhat mezi 16. - 18.hodinou.

(bližší informace možno na fzsumelecka@seznam.cz)

 

UKONČENÍ PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK – 10.6.2018

Pozn: Pořadatel si vyhrazuje právo s ohledem na počet přihlášených zrušit turnus nebo uzavřít turnus po jeho naplnění.

 

 


KONTAKT: e-mail …………………………… mobil : ………………………………...