Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Termíny přihlášek na SŠ

Informace pro žáky 5., 7. a 9. tříd a jejich rodiče:
 
Důležité termíny a informace pro podávání přihlášek na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2020/2021:
 
30.11.2019 – poslední den odevzdání přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou
15.3.2020 - poslední den podání přihlášky na SŠ
 
1. Odevzdávání přihlášek vyřizují rodiče.
2. Podrobné a aktualizované pokyny se nacházejí na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde si lze též vytisknout formulář přihlášky: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
3. Lze podávat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení - vyřizují rodiče. Jeden výtisk formuláře obdrží žáci 9.ročníku od naší školy.
4. Pořadí škol na obou přihláškách je stejné, 1. místo určuje termín přijímaček, ne preference žáka.
5. Rodiče si zjistí na příslušné SŠ, zda je potřeba mít na přihlášce potvrzení od lékaře.
6. Na přední straně přihlášky rodiče dle pokynů tř. učitele vyplní údaje, které nesmí být opravované přepisováním, škrtáním, nebo bělením. Pamatujte na to, že přihláška je prvním představením vašeho dítěte na střední škole.
7. Na zadní straně přihlášky rodiče vyplní podle vysvědčení názvy předmětů včetně chování, známky vyplňuje třídní učitel.
8. Spolu s pololetním vysvědčením žáci 9. ročníku obdrží zápisový lístek, který slouží jako dokument, jímž žák potvrzuje svůj zájem o studium na dané SŠ.
9. Žáci 5. a 7. ročníku si zápisový lístek mohou vyzvednout u výchovné poradkyně školy, jakmile se dozví, že jsou přijati.
10. Třídní učitel bude vybírat od žáků potvrzení o přijetí na SŠ, které si žák vyžádá od té školy, kam ponese zápisový lístek.
 
Harmonogram přípravy přihlášek
do 20. 1. 2019 - žáci odevzdají vyplněné přihlášky podle vzoru třídním učitelům
do 27. 1. 2019 - kontrola přihlášek třídními učiteli a výchovnou poradkyní, v tomto
období je čas na případný přepis a opětovnou kontrolu
do 3. 2. 2019 - doplní třídní učitelé známky podle katalogových listů
do 17. 2. 2019 - přihlášky podepíše a orazítkuje pan ředitel
do 2. 3. 2019 - třídní učitelé předají přihlášky žákům
 
Na přihlášky se píší tyto známky:
5. ročník: 1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku
7. ročník: 1. a 2. pololetí 6. ročníku a 1. pololetí 7. ročníku
9. ročník: 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku
 
Zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole /konzervatoři/
V Zápisovém lístku vyplňte IZO školy : 060435216 a osobní údaje uchazeče. Další údaje, nacházející se v rámečku dolní poloviny lístku, nevyplňujte. Pak lístek odevzdejte tř.učiteli, který jej dále předá k podpisu a orazítkování p. řediteli. Potvrzený lístek obdržíte zpět a teprve po přijímacím řízení vyplníte údaje SŠ, kam budete tento lístek předávat.

Doporučení: sledujte aktuality na webových stránkách MŠMT.

T.Hejcmanová