Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Proč Škola pohody?

Vážení rodiče a přátelé naší školy,

vzdělávací program NAŠÍ školy nese název  ŠKOLA POHODY. Zajímá vás proč ?

Rádi bychom, aby se vše v NAŠÍ škole odehrávalo v pohodě, to znamená bez zbytečného stresu, napětí, nervozity...

Do NAŠÍ školy chodí jednak velmi nadaní žáci, ale také žáci průměrní a slabší - i ti by ovšem měli chodit do SVÉ školy rádi.

Měli by se naučit nejen se učit, poznávat nové...ale také umění se sociálně začlenit, poznávat silnější i slabší, chytřejší i méně nadané, tak, jako tomu bude v reálném životě.

Rád bych, aby se naučili i základům společenského chování - uměli se chovat doma,v restauraci, na ulici...uměli pomáhat starším, slabším...byli empatičtí.

Základem veškerého dění v NAŠÍ škole je komunikace - a to mezi všemi zúčastněnými (učitel, vedení školy,žák,rodič,veřejnost), Jsem přesvědčen, že pokud se lidé chtějí domluvit, podaří se jim to.

Mým přáním je, aby opravdu veškeré dění v NAŠÍ škole probíhalo v naprosté P O H O D Ě.