Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Pro rodiče prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků a žáků přípravné třídy,

  pokud máte zájem o stravování Vašeho dítěte v naší školní jídelně, prosíme, vyřiďte si veškeré formality spojené se stravováním, nejlépe před koncem prázdnin.

  K přihlášení je nutné odevzdat v kanceláři školní jídelny (přízení vlevo) vyplněnou přihlášku ke stravování. Přihlášku si můžete vyzvednout v kanceláři ŠJ, nebo stáhnout  zde .

  Po vyplnění a odevzdání přihlášky, zakoupení čipu (130 Kč) a zaplacení obědů již bude Vaše dítě moci chodit do školní jídelny na obědy. Čip si můžete vyzvednout osobně, popř. Vaše dítě, jakmile půjde poprvé na oběd.

  Pro platbu převodem obdržíte v kanceláři potřebný variabilní symbol, můžete nás také kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

  Prosíme Vás, abyste veškeré formality spojené se stravováním vyřídili včas. Nenechávejte vše na první dny září, kdy se Vám z časových důvodů nebudeme moci plně věnovat!!

  Připomínáme, že objednací doba pro stravu je 2 dny (pokud zaregistrujete dítě ke stravování až 1.9.2020, první oběd bude moci dostat až 3.9.).

Děkujeme za pochopení a spolupráci. Vedení a zaměstnankyně ŠJ

Telefon do školní jídelny: 233 374 922 ( přímá linka se záznamníkem )

E-mail: skolnijidelnaumelecka@seznam.cz