Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Pro rodiče prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků a žáků přípravné třídy,

  pokud máte zájem o stravování Vašeho dítěte v naší školní jídelně, je nutné vyzvednout si přihlášku ke stravování v kanceláři školní jídelny, popř. si ji můžete stáhnout z obrázkové přílohy a vytisknout (omlouváme se, ale z technických důvodů přihlášku nemůžeme vyvěsit ve formátu .pdf).

  Vyplněnou přihlášku odevzdejte, prosíme, v kanceláři ŠJ. Během prázdnin ji můžete oskenovanou poslat e-mailem nebo vhodit do schránky na vchodových dveřích školy.

  Pro variabilní symbol nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. První platbu na stravné navyšte o částku 130,- Kč za čip, který bude po zaplacení připraven v kanceláři ŠJ, kde si ho můžete vyzvednout osobně nebo Vaše dítě, jakmile půjde poprvé na oběd.

  Prosíme Vás, abyste veškeré formality spojené se stravováním vyřídili včas, tedy do konce měsíce června, nebo během prvního týdne v červenci, v týdnu od 30.7. do 3.8. nebo poslední týden v srpnu. Nenechávejte vše na první dny září, kdy se Vám z časových důvodů nebudeme moci plně věnovat!!

  Připomínáme, že objednací doba pro stravu je 2 dny (pokud zaregistrujete dítě ke stravování až 3.9.2018, první oběd bude moci dostat až 5.9.).

Děkujeme za pochopení a spolupráci. Vedení a zaměstnankyně ŠJ

Telefon do školní jídelny: 233 374 922 ( přímá linka se záznamníkem )

E-mail: skolnijidelnaumelecka@seznam.cz