Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Složení školské rady

Ve školním roce 2019/2020 jsou členy školské rady:

a) zástupci pedagogických pracovníků: Miroslava Müllerová, Marcela Nájemníková, Magdalena Hodková

b) zástupci rodičů: E. Vodolánová, Eva Krbečková, Marie Richterová

c) zástupci zřizovatele: Jiří Knitl, František Vosecký, Klára Janicki