Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Složení školské rady

V tomto školním roce jsou členy školské rady:

a) zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Miroslava Müllerová, Marcela Nájemníková, Magdalena Hodková

b) zástupci rodičů: Dr. Michaela Strnadová, Eva Krbečková, Marie Richterová

c) zástupci zřizovatele: Mgr. Silvie Kratochvílová, František Vosecký, Ing. Karel Štolc, CSc.