Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Rady pro rodiče

Rodičům budoucích prvňáčků přinášíme několik rad, které by dětem i jim mohly usnadnit přípravu na školní docházku i její začátek :

Nekupujte předem žádné školní pomůcky, kupte jen aktovku a penál. Podle našich zkušeností rodiče často nakoupí mnoho věcí, které dítě nakonec nepotřebuje. Informace o pomůckách dostanete na první třídní schůzce (1. září), většinu potřebných pomůcek vaše dítě dostane od nás jako dárek první školní den.

Často si s dítětem povídejte a čtěte mu, nejlépe pohádky. Veďte dítě k tomu, aby si všímalo všeho kolem sebe a umělo se o tom jednoduchými větami rozhovořit. Rozmlouvejte s ním, trpělivě a srozumitelně odpovídejte na jeho otázky - rozvíjíte tím jeho myšlení.

Neučte dítě dopředu to, co se bude učit ve škole. Dobře vedené dítě si ve škole osvojí vše snadno a ani nepozná, kdy skončila hra a nastala vážná práce. Projeví-li ale dítě zájem o písmenka a číslice, odpovězte mu.

Trénujte samostatnost, ať se dítě umí samo obout a obléknout, zavázat tkaničky, zapnout knoflíky, slušně a čistě jíst, mýt si ruce, požívat kapesník. V úpravném prostředí se čistota apořádek stanou rpo dítě samozřejmostí. Upravený zevnějšek dodává dítěti sebevědomí, smysl pro pořádek mu ulehčí práci ve škole.

Najděte nejvhodnější a nejbezpečnější cestu do školy a několikrát ji společně projděte.

Dbejte na dobrý zdravotní stav dítěte a správnou výslovnost. V případě problémů se obraťte na lékaře, který doporučí dítě na logopedické vyšetření, popř. využijte nabídku pedagogicko-psychologické poradny.

Odvykejte dítě odpolednímu spánku, nahraďte jej klidem po obědě. Ukládejte dítě ke spánku tak, aby si navyklo vstávat před 7,00 hod. Pěstujte v něm smysl pro povinnost a odpovědnost, nechte ho pomáhat s drobnými pracemi, o které projeví zájem. Nezlobte se, vykoná-li něco pomalu, neobratně, špatně - žádný učený opravdu z nebe nespadnul. Každá práce a podobná činnost rozvíjí u dítěte obratnost i myšlení.

Učte dítě respektu k ostatním - dospělým i dětem. Snášenlivost, schopnost komunikace a rozumné ústupnosti mu usnadní začlenění do nového kolektivu. 

Prosíme o důvěru a pomoc. Tam, kde škola a rodina spolupracují, se dítě rozvíjí harmonicky a bez problémů. Nebojte se sdělit všechny důležité poznatky o dítěti jeho třídní učitelce.

Za Vaši důvěru a spolupráci děkují učitelky, učitelé a vedení FZŠ Umělecká.