Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Říjen 2019

   V měsící říjnu se děti z přípravné třídy vyfaly za poznáním na několik zajímavých míst a akcí. Paní učitelka Eva Zelená nám předala fotografie z těchto akcí:

Hudební workshop FOK, Antonín Dvořák (první dvě fotky)
Návštěva Stanice přírodovědců DDM praha 5 (další dvě fotky)
Návštěva komunitní zahrady Kuchyňka - Jak se rodí jablko a moštování (poslední 3 fotky)

Přejeme přípravce mnoho dalších zajímavých návštěv a těšíme se na další zprávy a fotky z její činnosti.