Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Rozcestník 6.A

Rozvrh on-line výuky

Rozcestník:

Český jazyk mirka zadáková

Anglický jazyk radka hadravová  marie šidlichovská

Dějepis radka hadravová

Občanská výchova radka hadravová

Zeměpis michal švejda

Matematika pavel machovec

Přírodopis tomáš řezáč

Fyzika jiří novák

Hudební výchova kateřina sirotková

Výtvarná výchova radka hadravová

Pracovní činnosti klára malúšová   tomáš řezáč

Tělesná výchova alice vlachová  martin levý

Výchova ke zdraví klára malúšová

Informatika karel holomel

Kliknutím na jméno učitele se dostanete přímo na jeho profil na našich webových stránkách.