Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Rozcestník 6.C

Rozvrh  on-line výuky

Rozcestník:

Český jazyk dagmar míková

Anglický jazyk lída schullerová  marie šidlichovská  martina juránková

Dějepis lucie portešová

Občanská výchova dagmar míková

Zeměpis klára malúšová

Matematika jana cogan

Přírodopis klára malúšová

Fyzika jana cogan

Hudební výchova kateřina sirotková

Výtvarná výchova táňa hejcmanová

Pracovní činnosti klára malúšová   tomáš řezáč

Tělesná výchova alice vlachová  martin levý

Výchova ke zdraví klára malúšová

Informatika karel holomel

Kliknutím na jméno učitele se dostanete přímo na jeho profil na našich webových stránkách.