Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Rozcestník 7.A

Rozvrh  on-line výuky

Rozcestník:

Český jazyk dagmar míková

Anglický jazyk lída schullerová  martina juránková

Dějepis anna doležalová

Občanská výchova dagmar míková

Zeměpis michal švejda

Matematika lenka partyková

Přírodopis klára malúšová

Fyzika jiří novák

Hudební výchova jana topičová

Výtvarná výchova táňa hejcmanová

Pracovní činnosti mirka zadáková  pavel machovec

Tělesná výchova alice vlachová  michal švejda

Výchova ke zdraví michaela vojtíšková

Informatika karel holomel

Kliknutím na jméno učitele se dostanete přímo na jeho profil na našich webových stránkách.