Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Rozcestník 7.B

Rozvrh  on-line výuky

Rozcestník:

Český jazyk michaela vojtíšková

Anglický jazyk radka hadravová  martina juránková  lída schullerová

Dějepis anna doležalová

Občanská výchova dagmar míková

Zeměpis michal švejda

Matematika jiří novák

Přírodopis klára malúšová

Fyzika jiří novák

Hudební výchova kateřina sirotková

Výtvarná výchova táňa hejcmanová

Pracovní činnosti táňa hejcmanová  jiří novák

Tělesná výchova alice vlachová  michal švejda

Výchova ke zdraví michaela vojtíšková

Informatika karel holomel

Kliknutím na jméno učitele se dostanete přímo na jeho profil na našich webových stránkách.