Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Rozcestník 8.B

Rozvrh  on-line výuky

Rozcestník:

Český jazyk dagmar míková

Anglický jazyk radka hadravová  lucie portešová

Německý jazyk anna doležalová

Francouzský jazyk marie šidlichovská

Dějepis lucie portešová

Občanská výchova bohumil kettner

Zeměpis tomáš řezáč

Matematika lenka partyková

Přírodopis tomáš řezáč

Fyzika jiří novák

Chemie klára malúšová

Hudební výchova

Výtvarná výchova jana cogan

Pracovní činnosti radka hadravová  jiří novák

Tělesná výchova alice vlachová  michal švejda

Výchova ke zdraví michaela vojtíšková

Kliknutím na jméno učitele se dostanete přímo na jeho profil na našich webových stránkách.