Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Rozcestník 9.A

Rozvrh  on-line výuky

Rozcestník:

Český jazyk michaela vojtíšková

Anglický jazyk lída schullerová

Německý jazyk anna doležalová

Dějepis táňa hejcmanová

Občanská výchova bohumil kettner

Zeměpis tomáš řezáč

Matematika pavel machovec

Přírodopis tomáš řezáč

Fyzika karel holomel

Chemie klára malúšová

Hudební výchova kateřina sirotková

Výtvarná výchova táňa hejcmanová

Pracovní činnosti táňa hejcmanová

Tělesná výchova alice vlachová  michal švejda

Kliknutím na jméno učitele se dostanete přímo na jeho profil na našich webových stránkách.