Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Rozcestník 9.C

Rozvrh  on-line výuky

Rozcestník:

Český jazyk michaela vojtíšková

Anglický jazyk lucie portešová

Německý jazyk anna doležalová

Dějepis lucie portešová

Občanská výchova bohumil kettner

Zeměpis tomáš řezáč

Matematika jiří novák

Přírodopis alice vlachová

Fyzika karel holomel

Chemie klára malúšová

Hudební výchova mirka zadáková

Výtvarná výchova táňa hejcmanová

Pracovní činnosti lucie portešová

Tělesná výchova alice vlachová  michal švejda

Kliknutím na jméno učitele se dostanete přímo na jeho profil na našich webových stránkách.