Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Školní jídelna

  Z kapacitních důvodů máme velké problémy se stravováním všech přihlášených strávníků v prostorách školní jídelny při dodržení hygienických a epidemiologických opatření. Situaci nám komplikuje velikost obou jídelen, počet žáků školy a základní hygienický předpis o délce vydávání obědů. Doba výdeje nesmí překročit 2,5 hodiny. Po jejím uplynutí je uvařené jídlo považováno za prošlé a zdraví nebezpečné a už nesmí být vydáváno.

  Přesto od pondělí 7. září školní jídelna začne vydávat obědy podle časového rozpisu tak, aby:

1. Ve školní jídelně svůj oběd mohlii sníst žáci přípravné třídy a žáci 1. a 2. tříd.

2. Vydávat se bude oběd v intervalu 10 až 15 minut, a to vždy pro dvě třídy současně.

3. Pokud to umožní tempo výdeje a konzumace, mohli bychom zvládnout stravování ve školní jídelně i pro žáky vyšších ročníků (3. až 9.). Protože se bude jednat o "zkušební provoz", jehož hladký a úspěšný chod nemůžeme zaručit, prosíme žáky 3. až 9. tříd, aby si v příštím týdnu pro jistotu chodili pro oběd s uzavíratelnou nádobou, i když ji možná nebudou potřebovat.

  Nový rozvrh výdeje a konzumace obědů v některých případech zasahuje do vyučování, snažili jsme se ale o co nejmenší narušení výuky, zejména u hlavních předmětů. Naší snahou je umožnit pokud možno všem žákům stravování v jídelně při současném dodržení všech platných opatření. Je možné, že zkušenosti, které při plném provozu školní kuchyně a jídelny získáme, nás donutí k dalším změnám. V tom případě Vás budeme opět informovat.

  Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.