Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Školní knihovna

Školní knihovna pokračuje v provozu za přísnějších hygienických opatřeních.

Školní knihovna obsahuje 3000 svazků různých žánrů pro děti od 6 do 15 let.

Provoz :

pondělí                 12,00 - 15,30 hod. 

úterý                    12,00 - 15,30 hod.

středa                  12,00 - 15,00 hod.

čtvrtek                 12,00 - 14,00 hod.

 

Od 18.11.2020 je knihovna otevřena každé pondělí a čtvrtek od 10,45 do 12,00 hod.

 

 

Literární besedy pro třídy podle dohody.

Kromě půjčování knih prohlubujeme zájem o knihy společným čtením a literárními soutěžemi. Rozvíjíme slovní zásobu hrou se slovy a pokusy o vlastní tvorbu.Literárními besedami upozorňujeme   na mimočítankovou četbu. Děti se dovídají zajímavosti o spisovatelích, žánrech, lidových tradicích. Začínáme práci s informacemi ze zdrojů klasických i elektronických.

Zájem o divadlo podporujeme dr:amatickou činností.

 

Na květen knihovna připravila tyto akce:
 
1) Čtenářský klub:
- seznámení s různými literárními žánry, četba úryvků z knih, listování v čítance, beseda na téma "Kterému žánru dáváš přednost?"
- čtení s porozuměním - Darek Munson "Koláč pro nepřítele" - otázky k přečtenámu textu, tvoření slov na dané slabiky, rébusy, hrátky s písmeny
- Klub zábavné logiky a deskových her - číselné doplňjovačky, hry s písmeny, přesmyčky, korálky, osmisměrky, roháčky + hry podle výběru dětí, a nová hra MYŠI A KOČKA
 
2) Klub zábavné logiky a deskových her:
- Hry na šachovnici - zazdívání, skokan, blokáda
- Zábavná logika - šifrování, šifrované dopisy, hravé luštění, matematická dobrodružství