Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Školní knihovna

Školní knihovna obsahuje 3000 svazků různých žánrů pro děti od 6 do 15 let.

Provoz :

pondělí                 12,00 - 15,30 hod. 

úterý                    12,00 - 15,30 hod.

středa                  12,00 - 15,00 hod.

čtvrtek                 12,00 - 14,00 hod.

 

Literární besedy pro třídy podle dohody.

Kromě půjčování knih prohlubujeme zájem o knihy společným čtením a literárními soutěžemi. Rozvíjíme slovní zásobu hrou se slovy a pokusy o vlastní tvorbu.Literárními besedami upozorňujeme   na mimočítankovou četbu. Děti se dovídají zajímavosti o spisovatelích, žánrech, lidových tradicích. Začínáme práci s informacemi ze zdrojů klasických i elektronických.

Zájem o divadlo podporujeme dr:amatickou činností.

Na měsíc březen připravila knihovna tyto akce:
 
 
1) Březen - Měsíc knihy (historie knih a knihoven)
 
2) Velikonoční tradice, zvyky a hry
 
3) Řecké báje a pověsti - 6. třídy a 7.B
 
4) Poprvé v knihovně - MŠ
 
5) Čtenářské klubíčko - Velikonoce v próze a poezii
 
6) Dramatická činnost - L. Aškenázy: "Dětské etudy" - příprava vystoupení a školní kolo soutěže "Poetické setkávání"