Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Školní knihovna

Školní knihovna obsahuje 3000 svazků různých žánrů pro děti od 6 do 15 let.

Provoz :

pondělí                 12,00 - 15,30 hod. 

úterý                    12,00 - 15,30 hod.

středa                  12,00 - 15,00 hod.

čtvrtek                 12,00 - 14,00 hod.

 

Literární besedy pro třídy podle dohody.

Kromě půjčování knih prohlubujeme zájem o knihy společným čtením a literárními soutěžemi. Rozvíjíme slovní zásobu hrou se slovy a pokusy o vlastní tvorbu.Literárními besedami upozorňujeme   na mimočítankovou četbu. Děti se dovídají zajímavosti o spisovatelích, žánrech, lidových tradicích. Začínáme práci s informacemi ze zdrojů klasických i elektronických.

Zájem o divadlo podporujeme dr:amatickou činností.

Na měsíc prosinec připravila knihovna tyto akce:
1) Co možná nevíte o Vánocích - pranostiky, zvyky, koledy, hry.
 
2) Vánoce v poezii a próze - četba úryvků, výstava.
 
3) Čtenářské klubíčko - texty z knížek : Ivona Březinová "Teta to plete", Ludvík Středa "Tatínkovy pohádky".
 
4) Výběr textů z poezie a prózy na soutěž "Poetické setkávání".
 
5) Vánoční soutěže, kvízy, luštění
 
6) Dramatická činnost : "Na dvoře si děti hrály" -  hra na motivy "Dětských etud" L. Aškenazyho (dramatizace, práce s textem).