Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Školní knihovna

Školní knihovna obsahuje 3000 svazků různých žánrů pro děti od 6 do 15 let.

Provoz :

pondělí                 12,00 - 15,30 hod. 

úterý                    12,00 - 15,30 hod.

středa                  12,00 - 15,00 hod.

čtvrtek                 12,00 - 14,00 hod.

 

Literární besedy pro třídy podle dohody.

Kromě půjčování knih prohlubujeme zájem o knihy společným čtením a literárními soutěžemi. Rozvíjíme slovní zásobu hrou se slovy a pokusy o vlastní tvorbu.Literárními besedami upozorňujeme   na mimočítankovou četbu. Děti se dovídají zajímavosti o spisovatelích, žánrech, lidových tradicích. Začínáme práci s informacemi ze zdrojů klasických i elektronických.

Zájem o divadlo podporujeme dr:amatickou činností.

Na měsíc říjen připravila knihovna tyto akce:
1) Úkoly pro chytré hlavy - rozdíly, bludiště, hádanky, křížovky atd.
 
2) Čtenářské klubíčko - Čteme s porozuměním (práce s literárními texty a pracovními listy).
 
3) Pipi Dlouhá Punčocha a ostatní hrdinové - beseda o knihách Astrid Lindgrenové - 3.A
 
4) Kdo byl Antoine de Saint-Exupèry - beseda - 4.B
 
5) Dramatická činnost - než začneme hrát (dechová cvičení, výslovnost, pohyb, orientace v prostoru, práce s textem - L. Aškenazy:"Dětské etudy").