Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Školní knihovna

Školní knihovna obsahuje 3000 svazků různých žánrů pro děti od 6 do 15 let.

Provoz :

pondělí                 12,00 - 15,30 hod. 

úterý                    12,00 - 15,30 hod.

středa                  12,00 - 15,00 hod.

čtvrtek                 12,00 - 14,00 hod.

 

Literární besedy pro třídy podle dohody.

Kromě půjčování knih prohlubujeme zájem o knihy společným čtením a literárními soutěžemi. Rozvíjíme slovní zásobu hrou se slovy a pokusy o vlastní tvorbu.Literárními besedami upozorňujeme   na mimočítankovou četbu. Děti se dovídají zajímavosti o spisovatelích, žánrech, lidových tradicích. Začínáme práci s informacemi ze zdrojů klasických i elektronických.

Zájem o divadlo podporujeme dr:amatickou činností.

 
Na měsíc červen připravila knihovna tyto akce:
 
1) Úkoly pro chytré hlavy - Co znamená, když se řekne ... a kvízy o přírodě
 
2) Čtenářské klubíčko - listování v čítance, výběr knih na prázdninové čtení. Hrdinové našich oblíbených knih - pokus se napsat povídku na téma "Oni a já".
 
3) Hrátky s pohádkami - soutěže (1. třídy)
 
Nezapomeňte vrátit vypůjčené knihy, nejlépe do 15.6.2018!!! Děkujeme.