Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Školní jídelna

Jméno a příjmení Pracovní zařazení Telefon
Jana Baladová vedoucí školní jídelny 233 374 922
Marcela Zavadilová administrativní pracovnice
Jana Menšíková vedoucí kuchařka  
Andrea Bauerová kuchařka
Denisa Havlíková kuchařka
Jitka Jirešová pracovnice v obch.provozu

Informace ke stravování

Rodiče mají možnost přihlásit své dítě na obědy v kanceláři školní jídelny, kde jim budou podány veškeré informace.

Děti si mohou vybrat ze dvou druhů jídel. Druhé jídlo se vaří pouze pro 20 a více strávníků.

Prodej stravného

Děti mají možnost se stravovat ve školní jídelně. Cena obědů je dle věku strávníka. Stravné lze platit v hotovosti, trvalým příkazem nebo přes internet. Platby prováděné trvalým příkazem z účtu (lze uhradit měsíčně, čtvrtletně, pololetně i na celý školní rok jednorázovou platbou s variabilním symbolem a jménem dítěte na účet školní jídelny do 15 dne předcházejícího měsíce). Platby v hotovosti musí být uhrazeny do posledního dne v předcházejícím měsíci.

Ke stravnému je nutno zakoupit identifikační medium - čip. Cena čipu je 130,- Kč, jedná se o vratnou zálohu.

Variabilní symbol : ( který Vám byl přidělen v kanceláři ŠJ )
Číslo účtu školní jídelny : 202846389/0800, K. symbol 0379

Vysvětlení pro rodiče k cenám stravného dle věku

Dle přílohy k vyhlášce č.107/2005 Sb.jsou do věkových skupin strávnicí zařazování na dobu školního roku,ve kterém dosahují příslušného věku.Školním rokem se rozumí od 1.září stávajícího roku do 31.srpna následujícího roku.

Zařazení dle věku :

3 - 6 let | 23,- Kč - měsíční záloha 500 Kč
7 – 10 let | 25,- Kč - měsíční záloha 550 Kč
11 – 14 let | 27,- Kč - měsíční záloha 600 Kč
15 - více | 29,- Kč - měsíční záloha 650 Kč

Od září 2019 bude navýšena cena obědu o 2 Kč ve všech věkových kategoriích na 25, Kč, 27, Kč, 29 Kč a 31 Kč. Výše měsíčních záloh bude upřesněna v nejkratším možném termínu.

Stravování žáka v době jejich nemoci

Dle školského zákona č. 561/2004 §119 se uskutečňuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole.Podle vyhlášky 107/2005 §4 ods. č. 9 se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole. Pokud dítě onemocní a rodiče si oběd nestačí odhlásit, tak první den nemoci si mohou oběd odnést domů v době od 11.30 do 11.40 hod.

Další dny si strávník stravu odhlásí, jinak by musel doplatit veškeré náklady tj. 65,-Kč.

Odhlašování stravného

Pokud žák onemocní, je možno si vyzvednout jídlo do jídlonosičů pouze první den začátku nemoci. Další dny musí rodiče obědy odhlásit. Na dotované obědy mají podle zákona nárok pouze děti, které se zúčastňují výuky, nikoliv děti nemocné ( vyhl. MŠMT č.69/2004 o škol. stravování ).

Telefon do školní jídelny: 233 374 922 ( přímá linka se záznamníkem )

E-mail: skolnijidelnaumelecka@seznam.cz

Obědy se odhlašují do 8,00 hod. na tel. č. 233 374 922 nebo e-mailem.

Výdej obědů :

Obědy vydáváme v době od 11.45 - 13.45 pro žáky a zaměstnance FZŠ.

Obědy pro cizí strávníky vydáváme v době od 11.30 -11.40 hodin.

Možnost stravování i cizích strávníků informace na tel. čísle 233 374 922