Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Úspěch v testech PISA

NADPRŮMĚRNÉ VÝSLEDKY ŽÁKŮ FZŠ PedF UK UMĚLECKÁ !!!

  Ve školním roce 2011/2012  -  na jaře 2012 -  se na vybraných školách ČR uskutečnilo rozsáhlé mezinárodní šetření - projekt OECD PISA (Programme for International Student Assesment). Tohoto šetření se účastnili i naši žáci 9.tříd.

Hlavními organizátory projektu byly:

MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČŠI – Česká školní inspekce

EU – Evropská unie

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

ESF – Evropský sociální fond v ČR.

  Mezinárodní projekt PISA dlouhodobě sleduje úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků. Tento projekt klade důraz na prověření znalostí a dovedností, které mladí lidé potřebují pro úspěšné uplatnění v budoucnosti. Šetření probíhá ve tříletých cyklech. 

  Součástí cyklu PISA 2012 bylo navíc i zjišťování, jaká je finanční gramotnost patnáctiletých žáků a jak umí řešit problémové úlohy  mezipředmětového charakteru. Do projektu se zapojilo 69 zemí z celého světa.

Srovnávacího projektu  se zúčastnilo celkem 297 škol, 6535 žáků z ČR.

Projekt byl zaměřen na zjišťování gramotnosti:

* Matematické 

* Čtenářské

* Přírodovědné

* Finanční 

* Řešení problémů

  Zadávání písemných testů prováděli pracovníci ČŠI, jednalo se o dvouhodinový písemný test, čtyřicetiminutový počítačový test a čtyřicetiminutový dotazník.

  Po dokončení sběru dat proběhl svoz všech materiálů do národního centra projektu a po roztřídění proběhlo odborné náročné vyhodnocení. 

  Poté byly všechny práce zaslány do mezinároního centra, kde byly spolu s daty ostatních zemí dále zpracovávány. Po národním zpracování jsme obdrželi výsledky našich žáků.

VE VŠECH SLEDOVANÝCH OBLASTECH SKONČILA NAŠE ŠKOLA V RÁMCI ŠKOL CELÉ ČR S NADPRŮMĚRNÝMI VÝSLEDKY (viz. tabulka).

GRAMOTNOST        celé    ČR    FZŠ PedFUK Praha 7
  celkem chlapci děvčata celkem chlapci děvčata 
ČTENÁŘSKÁ 9,2 9,0 9,6 10,6 10,7 10,5
PŘÍRODNÍ VĚDY 9,4 9,4 9,3 10,4 10,0 10,7
MATEMATIKA 9,2 9,4 9,0 9,7 9,6 9,8
FINANČNÍ 9,2 9,3 9,1 10,4 11,8 9,0
ŘEŠENÍ PROBLÉMU 9,6 9,7 9,4 10,7 10,7 10,8

Výsledky mezinárodního srovnání budou zveřejněny na mezinárodní tiskové konferenci v Paříži v prosinci 2013.

    Mgr. Bohumil Kettner, ředitel školy