Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Upozornění pro rodiče a strávníky

Vážení rodiče,

na ZÁŘÍ nejsou strávníci přihlášeni automaticky!

Aktivaci provedete:

1) na www.strava.cz - kliknutím na volbu 1, popř. 2 (pokud není uvedeno, že se nevaří). Aktivujte, prosíme, včas, a to i v případě, že jídelní lístek ještě není vypsán - případné změny volby můžeme uskutečnit následně. Je to rozhodně lepší varianta než nenavolit dítěti vůbec nic a pak nám volat v době, kdy jej již uvařeno a my se strávníkem na daný oběd nepočítáme.
Při objednávání stravy musí mít strávník na účtu vloženou finanční hotovost.
 
2) Pokud strávník není v našem systému (nový strávník), prosíme Vás o zaslání e-mailu na adresu skolnijidelnaumelecka@seznam.cz - zde můžete také stravu přihlásit + pošleme další pokyny k přihlášce, platbám a zakoupení čipu. Stravu Vám aktivujeme v kanceláři opět poize po zaplacení stravného, nikoliv na dluh!

Objednávání stravy se provádí minimálně 2 pracovní dny předem z důvodu nákupu surovin. není proto možné po nás požadovat ráno oběd pro dítě na aktuální den!!! Připomínáme ještě jednou nutnost mít zaplacené stravné.

V případě nejasností a dotazů se na nás můžete obrátit také telefonicky na číslo 233 374 922.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vedení školní jídelny