Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Vodní škola

Na začátku školního roku se naše škola zapojila do projektu VODNÍ ŠKOLA, který připravilo Ekocentrum KONIKLEC. V rámci projektu se žáci II. stupně během tématicka zaměřených exkurzí a vycházek dozví mnoho o vodě a jejím významu pro (nejenom lidský) život, o využívání vody a její ochraně. Z jednotlivých částí přinášíme obrazovou dokumentaci.

1. Sedmé třídy zkoumaly život ve vodě.

2. Deváťáci si prohlédli čističku odpadních vod.

3. Voda a město bylo téma pro osmé třídy.

4. Na semináři deváťáci řešili vodu v domácnosti.

5. Seminář osmých tříd se vrátil k problematice vody ve městě.