Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Výuka a pobyt ve škole

  Příchod a vstup žáků do školní budovy není omezen a podmíněn odevzdáním čestného prohlášení o zdravotním stavu. Během pobytu ve škole jsou žáci a pracovníci školy povinni nosit ve společných prostorách roušky. Kromě toho jsme na základě doporučení MŠMT a MZ přijali dalšíí opatření:

  U hlavního vchodu bude k dispozici bezdotykový přístroj na dezinfikování rukou. Po přezutí v šatnách se žáci odeberou do tříd, kde jsou povinni si ruce umýt teplou vodou a mýdlem (stanovena je doba mytí 20 sekund). V každé třídě bude k dispozici zásobník s tekutým mýdlem, dezinfekce a jednorázové papírové ručníky. Žáci by ve vlastním zájmu měli omezit tělesné kontakty a dodržovat bezpečný odstup od dalších osob.

  Společné prostory a třídy se budou pravidelně větrat. Během přestávek mohou žáci samozřejmě použít toalety, jinak ale budou vedeni a vyzýváni k tomu, aby i přestávky trávili ve třídě v uzavřeném kolektivu. Toalety a kliky na dveřích WC a tříd se budou po každé přestávce dezinfikovat.

  Výuka všech tříd bude probíhat ve kmenových učebnách, abychom v co největší možné míře omezili setkávání žáků z různých tříd. Výjimkou je výuka jazyků, informatiky, pracovních činností, hudební a tělesné výchovy, kde se žáci budou přesunovat do tělocvičen a odborných učeben, popř. kde probíhá výuka ve skupinách a ne v celé třídě. Z těchto důvodů nejsou vyloučeny případné změny, v zájmu ochrany zdraví žáků i zaměstnanců školy ale jen v nejnutnějších případech.

  Pobyt žáků ve školní budově v době mimo vyučování není žádoucí a bude umožněn pouze v naléhavých případech při uplatnění hygienických a bezpečnostních pravidel.

  Tato a další opatření zavádíme kvůli ochraně zdraví všech žáků a zaměstnanců ŠKOLY POHODY. Všechny nás více či méně budou omezovat, ale věříme, že v zájmu nás všech a především v zájmu zdraví Vašich dětí je pochopíte, přijmete a budete respektovat.

  Děkujeme!