Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Zájmové kroužky

  Činnost zájmových kroužků není zakázána a může se uskutečňovat. Vedoucí kroužků se v maximální možné míře pokusí obsadit jednotlivé kroužky žáky stejných tříd a ročníků. Přesto je možné, že by v některých kroužcích docházelo k setkávání žáků různých tříd a ročníků.

  Rozhodnutí o přihlášení dítěte do kroužku je tedy zcela v kompetenci zákonných zástupců (rodičů).