Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Zápisy 2020

Informace pro zájemce o přípravnou třídu na školní rok 2021/2020.

Do přípravné třídy mohou být podle § 47 zákona č. 561/2004 Sb. zařazeny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Přednostně se zařazují děti, kterým byl doporučen odklad školní docházky (viz kritéria níže), ale mohou se přijímat i děti v posledním roce docházky do MŠ (bez odkladu), tj. narozené v období 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016

Docházka do přípravné třídy v rámci dopolední výuky je bezplatná. Žákům přípravné třídy je umožněno navštěvovat školní jídelnu, školní družinu a kroužky. Děti se účastní společných školních akcí.  Podrobné informace o fungování přípravné třídy naleznete na našich web.stránkách v sekci Přípravná třída.

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY:

Zápis se uskuteční současně při řádném zápisu do prvních tříd. ZÁPISY do prvních a přípravných tříd jsou na základních školách MČ Praha 7 v tomto školním roce vyhlášeny na 21. a 22. dubna 2021.

kritéria pro přijetí

- Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.

- Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

- Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.

- Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

 Dokumenty požadované u zápisu

1) vyplněná žádost o přijetí do přípravné třídy (ke stažení na našich web.stránkách) nebo se dá           vyplnit až na místě
2) vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů
3) v případě odkladu školní docházky je nutné doložit:
          - rozhodnutí o odkladu do 1. třídy
          - doporučení z PPP
          - potvrzení od praktického lékaře (předkládají rodiče všech zapisovaných dětí)

4) rodný list

5) průkaz totožnosti