Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Zdravotní opatření

  Žáci, kteří při příchodu do školy budou vykazovat příznaky onemocnění Covid-19 (kašel, zvýšená teplota atd.), nebo jiných infekčních onemocnění, se nebudou moci výuky zúčastnit. Bude-li přítomen zákonný zástupce, odejde tento žák v jeho doprovodu domů. Nebude-li zákonný zástupce při příchodu žáka přítomen, bude žák umístěn do „izolační místnosti“ a jeho zákonní zástupci budou neprodleně vyzváni k vyzvednutí dítěte. Pokud by se pro žáka nemohli dostavit, bude žák v izolační místnosti umístěn do konce vyučování své třídy.

  Prosíme Vás o maximální pochopení a pomoc. Pokud Vaše dítě bude mít příznaky infekčního onemocnění, neposílejte ho do školy a obraťte se na jeho lékaře. Děkujeme.

Důležité upozornění!

Zákonní zástupci žáků, u kterých se možnost, že jde o onemocnění Covid-19, vyskytne, jsou povinni kontaktovat praktického lékaře dítěte. Ten pak rozhodne o dalším postupu a případně kontaktuje krajskou hygienickou stanici.