Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Červnové informace

Datum konání: 1.6. 2017

Popis akce

Koncem května a během června vyjede řada tříd na OZDRAVNÉ POBYTY. Konkrétně jde o tyto třídy: 4.B, 2.A a přípravná třída od 29.5. do 3.6., 5.A, 5.B a 5.C od 30.5. do 4.6., 4.A a 4.C od 4.6. do 10.6., 1.A, 1.B, 1.C a 1.D od 10.6. do 15.6., 2.B a 2.C od 23.6. do 28.6.

1. června oslaví DEN DĚTÍ jednotlivé třídy se svýmitřídními učiteli dle dohodnutého programu.

2. června navštíví třída 8.B PRAŽSKOU HYDROELEKTRÁRNU.

3. června se vrátí žáci 2. stupně ze SPORTOVNÍHO POBYTU v Povltaví.

6. června se v 7,05 hod. sejdou v učebně STAROSTOVÉ TŘÍD. Téhož dne se ve 14 hodin setkají BUDOUCÍ PRVŇÁČCI se svými paními učitelkami a pro rodiče dětí z budoucí PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY se uskuteční informativní třídní schůzka.

Ve středu 7. června se od 7,30 hod. koná na tradičním místě poslední letošní SBĚR PAPÍRU, plastových víček a hliníkových obalů. Z důvodu opravy parovodu a výkopovým pracem v blízkém okolí školy je tato akce zrušena a přeložena na září 2017.

12. června třída 1.A navštíví OPERU.

14. června čeká žáky 6. tříd turnaj ve vybíjené a od 17 hodin se rozezvučí prostory auly prvními tóny ŠKOLNÍ AKADEMIE.

Ve dnech 19. až 23. června se žáci 2. stupně zúčastní PROJEKTOVÉHO TÝDNE.

21. června se bude konat PEDAGOGICKÁ RADA, která zhodnotí výsledky prospěchu a chování žáků za druhé pololetí.

Ve čtvrtek 29. června začíná v 17 hodin v aule ROZLUČKA S DEVÁTÝMI TŘÍDAMI.

30. června bude SLAVNOSTNĚ UKONČEN ŠKOLNÍ ROK 2016/2017.

       

» Vrátit se na předchozí stránku