Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Červnové informace

Datum konání: 30.5. 2018

Popis akce

V průběhu června vyjede řada tříd na OZDRAVNÝ POBYT - školu v přírodě. Jedná se o tyto třídy:

2.D, 5.C, 5.A od 3. do 9.6.,
5.B, 7.A od 4. do 5.6.,
přípravná třída a 1.B od 11. do 15.6.,
3.B, 3.C od 21. do 26.6.,
2.A, 2.B, 2.C od 22. do 28.6.

1. června oslaví DEN DĚTÍ jednotlivé třídy se svými třídními učiteli dle dohodnutého programu.

5. června navštíví třídy 2.A, 2.B, 3.A a 4.A OPERU.

12. června se v 7,15 hodin sejdou v učebně 207 STAROSTOVÉ TŘÍD.

13. června se ve 14 hodin SETKAJÍ BUDOUCÍ PRVŇÁČCI se svojí paní učitelkou. Od 17 hodin se pak v aule naší školy koná tradiční AKADEMIE.

14. června čeká vybrané třídy z prvního stupně program MČ Prahy 7 BEZPEČNÉ PRÁZDNINY. Žáci 6.tříd dokončí turnaj ve VYBÍJENÉ, který začíná již 13. června.

Ve dnech 18. až 22. června se žáci 2. stupně zúčastní PROJEKTOVÉHO TÝDNE.

20. června se bude konat PEDAGOGICKÁ RADA, aby zhodnotila výsledky prospěchu i chování našich žáků za celý školní rok.

21. června se od 18,00 hod. uskuteční SETKÁNÍ rodičů nově přijatých dětí do PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY.

28. června v 17 hodin začíná v aule školy ROZLUČKA S DEVÁTÝMI TŘÍDAMI.

29. června bude letošní školní rok SLAVNOSTNĚ UKONČEN.

       

» Vrátit se na předchozí stránku