Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Přijatí prvňáčci

Datum konání: 15.4. 2019

Popis akce

Na základě přijímacího řízení, jednání ředitelů ZŠ s MČ Praha 7 a talentových zkoušek byli pro školní rok 2019/2020 do 1. tříd zapsáni tito žáci:

1. třída s rozšířenou výukou hudební výchovy

50   64   57   40   82   31   48   107   109   104   18   87   39   7   8   35   25   41   22   112   53   21   52   76   103

Jako náhradníci jsou zatím vedeni žáci s čísly :

54   4   3   34

Do dalších dvou prvních tříd (zatím bez rozdělení)

37    9    96    10    100    92    78    51    93    55    56    69    115    98    90    80    71    33    65    32    81    23    6    84    16    38    79    113    114    42    106    15    94    17    91    67    108    117    62    99    95    68    27    43    101    120

Odklady (1. třída):

86    110    2

Přípravná třída:

7P    12P    11P    16P    2P    13P    5P    6P

Odklady (Přípravná třída):

14P    36P    118P    1P    28P    89P    111P    49P    63P

Upozorňujeme rodiče, že některé odklady jsou zapsány dodatečně, protože nejsou dosud podložené zprávou z pedagogicko-psychologické poradny a lékařskou zprávou.
Na splnění těchto podmínek je čas do poloviny května. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Zapsaným žákům a jejich rodičům blahopřejeme a děkujeme za jejich zájem o naši školu.

       

» Vrátit se na předchozí stránku